Útvonal leírása
Túrakód: TK-R_D-n
Túranév: Kerékpáros Terep-túra rövidtáv D-negyed
Szilárd burkolat: 49 %
Nehézség:
Táv: 56 km
Szintidő: 04:07
Telj. idő: 05:35
Feltöltve: 2020.01.07.
Frissítve: 2024.01.12.
Bejárva:   2022.05.01.

Teljesítésigazolás választható módjai: 


ÁTTEKINTŐ NÉZET


Teljesítménytúránk 8 résztávból áll. Teljesítése 9 ellenőrzőpont-igazolást igényel. 
rajt és a cél ugyanott található: Rajt-Cél (Dózsa-ház) / 001QR / N46 39.154 E20 15.191.
 
Az épület közelében van lehetőség parkolásra is.
(A túra navigációjának elsődleges anyaga a letölthető nyomvonal. Ennek használata, vagy helyismeret hiányában nem ajánlott elkezdeni a túrát! A leírás nem helyettesíti a nyomvonal használatát, csupán kiegészíti azt.)
Pályakorrekció! (Részletek a túraleírás alján.)


1. résztáv: /Rajt-Cél (Dózsa-ház) - Bereklapos
A rajt QR-kód beolvasását követően dél (D) felé, a boltíves híd irányába induljunk. A hídon át kell kelni. A túlsó oldalon haladjunk végig a Liget soron, majd jobbra (NY) fordulva Szent Anna utca, Örvény sor, Kis utca útvonalon folytassuk utunkat. A Mentő utcát elérve balra (D) fordulva haladjunk tovább. A Farkas Antal utca betorkolásánál balra tartva, (DDNY) a Mentő utcán továbbhaladva hagyjuk el a település határát. Kicsivel odébb (1 km) keresztezzük a 451-es főutat. A nagy forgalom miatt továbbhaladás előtt alaposan tekintsünk körül és álljunk meg! Rövidesen a Bereklapos külterületi rész következik. Itt találkozunk először ellenőrzőponttal (002QR), jobbunkon, kicsivel a Kurca-híd lejárata után, mely egy nyárfára van kihelyezve.

2. résztáv: /Bereklapos - Pusztai-féle szélmalom
Rögtön az ellenőrzőpont után, a kereszteződésben forduljunk balra (DK). 40 m megtétele után lehetőségünk nyílik az ártézi kútnál vízkészletünk feltöltésére az ún. „beugróban”. Az aszfaltcsíkot követve kijutunk a lakóépületek közül, ahol rövid murvás út, majd az utolsó házat is elhagyva földút következik. A rövid, szikes rész ívét elhagyva kicsiny emelkedőn állunk rá a Szegvárig tartó egyenes szakaszra. Itt ismét murvás úton érkezünk be a településre. Rögtön az első házak után balunkon (K) már meg is pillanthatjuk a Pusztai-féle szélmalmot (1801), melyet a feszület (1887) előtt elhaladva érünk el. Az ellenőrzőpont (003QR) a malom előtt egy diófán található.

3. résztáv: /Pusztai-féle szélmalom - T3 zsilip (Kurca)
Kódkezelést követően jobbra (NYÉNY) induljunk, fokozottan figyelve a nyomvonalra. A Kontra utca, Templom utca, Hunyadi János utca útvonalon érünk el a Kurca-híd lejtőjéhez, itt megpillantva Nepomuki Szent János szobrát. Közben elhaladunk a 
Kisboldogasszony templom valamint a Jaksa János Helytörténeti gyűjtemény patinás épülete előtt. A híd túlsó oldalán forduljunk jobbra (NYÉNY), majd közvetlen utána balra (DNY) a József Atilla utcába. Egy utcaközzel odébb a sarkon ismét ártézi kútnál frissíthetünk. A sarkon jobbra (NYÉNY) az Ady Endre utcában kell megtennünk egy rövid szakaszt, melynek a végénél balra (DDNY) fordulva érjük el a település és az aszfaltút szélét. Balunkon a Kurca, földúton haladunk. Rövid „U” kitérő következik egy átereszig, majd a bozótos/fás területet elhagyva már láthatjuk a nyárfasort a zsilip közelében, melyeken a következő ellenőrzőpont táblája rögzül (004QR).

4. résztáv: /T3 zsilip (Kurca) - Alsó-Kurca (1)
Visszatérve a földutak kereszteződésébe balra (DK) folytassuk a túrát! A nyomvonal a jobbos kanyarulatot követően, a kereszteződésben murvás szakaszra visz bennünket. Itt balra (DK) fordulva közelítsünk a híd felé, de ne kelljünk át rajta, hanem közvetlen előtte jobbra fordulva (DNY) a földúton haladjunk. Ismét elérve a vízpartot, tartsuk balunkon a Kurcát a következő hídig. Átkelés után az első lehetőségnél, az emelkedő tetején éles jobbos fordulat következik (NY). Kicsit odébb ártézi kút kínálja kincsét az út bal oldalán. Érdemes feltölteni a kulacsokat, mert innentől kezdve hosszabb ideig nem lesz vízvételi lehetőség a túra során. A nyomvonalat figyelemmel kísérve haladjunk a földutakon vezető cikk-cakkok mentén, mígnem ismét a Kurca partján találjuk magunkat. Itt egy nagy mederhurokban öreg, vízparti nyárfatörzsön van aktuális ellenőrzőpontunk (005QR)

5. résztáv: /Alsó-Kurca (1) - Mindszent rév
A parton haladva érjük el a zsilip alatt lévő hidat. 
Itt, döntési helyzetbe kerülsz! A feldolgozott nyomvonal balra (DK) halad a javított földúton az első kiágazásig. Itt jobbra (D-DNY), majd ismét jobbra (NY-ÉNY) fordulva az első kiágazásnál jutunk vissza a Kurca partjára, mely már a fás területben van. Balra tartva az ösvényen jutunk ki a Tisza töltésére.
A hídtól az ellenőrzőpontig haladhatsz a régi túra-nyomvonalon is, de választhatod a tanösvényt is a nyomvonallal történő találkozásig. (Ezeket nem kezeljük pályaelhagyásként.)
Arra azonban megkérünk, hogy tartsd tiszteletben azt, hogy ez gyalogosok számára létrehozott, kialakított attrakció! (Nem nagy forgalmú, nem járják tömegek, de…) Bevallom, hogy én is szoktam rajta bringázni, de különösen figyelve az esetleges gyalogos felhasználókra. (Szinte sosem futottam még össze másokkal.)
A Tisza töltését elérve balra (D) vegyük az irányt. Haladjunk el a Kurca-torkolati zsilip mellett. Az aszfaltos rámpánál az ártéri oldalon, a révészház melletti Nepomuki Szent János szobor szomszédságában leljük fel az ellenőrzőpontot (006QR). Itt érintjük az Alföldi Kéktúra nyomvonalát is.

6. résztáv: /Mindszent rév - 4521-es út, 20 km
Legurulva az ártérbe, a komplejáró tetején, a földúton induljunk, úgy, hogy a csárda a jobbunkon legyen. Kiérve a meder közelébe a kék négyszög turistajelzésen haladunk a hétvégi telkek között, az aszfaltos kereszteződésig, mely a strand bejárata mellett van. Itt forduljunk balra (ÉK) , majd a töltés tetején jobbra (DK), immár a piros sáv jelzésen folytassuk túránkat. A gátat a 48,75 tkm szelvényben hagyjuk el a mentett oldal felé. A szennyvíztelep mellett ismét szilárd burkolatra érünk. Elérve a kerékpárutat jobbra (DDK) kanyarodjunk, hogy elhagyva a települést az első kerékpárút felhajtónál elérjük soron következő ellenőrzőpontunkat (007QR).

7. résztáv: /4521-es út, 20 km - Mihási kőris-sor
Induláskor keresztezzük a 4521-es számú utat, valamint a 130-as számú vasútvonalat, hogy ezzel bevegyük magunkat a szántók közé. A földutak kereszteződéseiben a track instrukciói alapján forduljunk hol jobbra, hol balra, hogy közben „U” alakban körbenézzünk egy kunhalmot (Högyös-halom) is, valamint piciny kitérővel érintsük az egykori Högyös-halmi kápolna (1938) és iskola (1880) emlékhelyét. Kicsivel odébb a bal oldalon ismét emlékoszlop (2010) kerül mellénk. Egy magángazdaság mellett is el kell haladnunk, ahol csaholó ebek emelhetik adrenalinszintünket, de nyugodtan haladjunk el mellettük, ki vannak pányvázva. Mire elhagyjuk a tanya területének szélét, szinte el is értük az út jobb oldalán álló rövid kőrissort, mely az utolsó terepi csekkpontunknak add otthont (008QR).

8. résztáv: /Mihási kőris-sor - Rajt-Cél (Dózsa-ház)
Eddigi menetirányunkban továbbhaladva, a földúton, az elhagyott hodályokat megkerülve balra (É) jutunk ki az aszfaltcsíkra (Mihási út). Itt jobbra (K) fordulva kisvártatva a 45-ös főúthoz érünk, közben keresztezve Ludas-ér csatornát. A 45-ös úton balra (É) fordulva,legyünk fokozott figyelemmel a forgalomra!
Irányváltásunkat követően balunkon kunhalom látható 
(Ludas-halom), tetején feszület emelkedik (1730-as évek). A 45-ös főút a város külterületéig vezet bennünket, de a TV-toronytól a város határáig kerékpárúton tudunk haladni. Irányunkat tartva haladjunk a központ felé, mígnem, az „Y” elágazásban, az Olimpiai tölgynél (vén tölgyfa) balra haladjunk a Szent Imre Herceg utcában, a körforgalomig. Itt balra fordulva rögvest látómezőnkbe kerül kiindulási pontunk, mely egyben a célpont is (001QR).

Ne felejtsük el, most is kezelnünk kell a teljesítésigazolást az általunk választott módon!

Feldolgozták: Füsti-Molnár Viktória, Hernyik AndrásValkai ÁrpádBaráth László

Letölthető háttéranyagok:
(Nyomtatás: Word formátumot állólapként befűzött A4-re, utólagos A5-re vágással, PDF-et A5-ös állólapra javasolt.)
Ellenőrzőpont leírása (név, kód, elhelyezkedés, fellelhetőség)WordPDF
Ellenőrzőpont és résztáv adatok (név, kód, koordináta, hossz és távolsági adat)WordPDF
Szintidő és rész-szintidő adatok: WordPDF
Útleírás: WordPDF


Pályakorrekció 

Mihási kőris-sor ellenőrzőpont (kódja: 008QR)(008QR_opc)
A túra pályáján opcionális pályakorrekció történt felhasználói visszajelzések, igények alapján.
Ezen korrekció nem pályanyomvonal módosítás! Ez lehetőség a felhasználók számára a felmerült kényelmetlenség „orvoslására”, opcionálisan választható nyomvonal kiegészítés
A módosítást kettő formában és kettő formátumban tesszük elérhetővé! Letölthető csak a korrekciós szakasz, valamint a túra teljes nyomvonala is, mely a korrekciós nyomvonalon fut. Mind a kettő verzió hozzáférhető .gpx, vagy .gdb formátumban.
Az ellenőrzőpontot megelőző 730 m-es, valamint a pontot követő 1,5 km-es szakasz lett „kiváltva” opciós lehetőséggel.
E szakaszon, egy tanyából időnkén kiszaladó eb/ebek keltettek némelyekben félelmet.
Mivel ez a korrekció ellenőrzőpontot is érint, ezért a 008QR pont duplikáltan lett kihelyezve.
Az opcionális nyomvonalat választóknak az új pontot kell használniuk a teljesítésigazolásra!
A korrekció leírása: A problémás tanyát megelőző utolsó lehetőségnél kivittük a nyomvonalat a Mihási útra. Az eredeti nyomvonal kiérkezésénél, az opcionális lehetőséget választóknak be kell menniük jobbra (D) a romhodályok irányába, a tanyatelekig (415 m). Itt az út bal (K-i) oldalán, az öregnyárfán található a kódtábla.
Az opcionális nyomvonal 0,8 km-el hosszabb, de 1,7 km-en keresztül aszfalton fut.

Csak korrekció .gpx formátum: 
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-R_D-n/TK-R_D-n_opc_AIG.gpx
Korrigált nyomvonal egyben . gpx formátum: 
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-R_D-n/TK-R_D-n_o_AIG.gpx
Csak korrekció .gdb formátum: 
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-R_D-n/TK-R_D-n_opc_garmin.gdb
Korrigált nyomvonal egyben . gdb formátum:
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-R_D-n/TK-R_D-n_o_garmin.gdb


A túra által érintett kisfilmünk az alábbi linkeken érhető el.
17-18. résztáv: https://youtu.be/BfrbBFmWdZI
Versenykiírás vándorserleg elnyerésére!
Kiírás: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorderlegkiiras.pdf
Demókép: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorserlegkepdemo.jpg


Túravezetéssel kapcsolatos információk ITT.
GPS igénylésével kapcsolatos információk ITT.
Kerékpár igénylésével kapcsolatos információk ITT.


ÁTTEKINTŐ NÉZET
1. résztáv:
 
Rajt-Cél  (Dózsa-ház) - Bereklapos 
Táv: 4 / 4 km 
Ellenőrzőpont: 002QR / N46 37.462 E20 13.750
(Az út ÉÉNY-i felén, egy nyárfa DDK-i oldalán)

2. résztáv: Bereklapos - Pusztai-féle szélmalom 
Táv: 4,9 / 9 km 
Ellenőrzőpont: 003QRN46 35.229 E20 14.188
(A malom-domb D-i oldala előtt, a diófa DDK-i oldalán)

3. résztáv: Pusztai-féle szélmalom  - T3 zsilip (Kurca) 
Táv: 4,3 / 13,2 km 
Ellenőrzőpont: 004QR / N46 34.601 E20 12.660
(A zsiliptől DNY-ra, a földút ÉNY-i oldalán az első nyárfa törzsén)

4. résztáv: T3 zsilip (Kurca) - Alsó-Kurca (1) 
Táv: 6,3 / 19,5 km 
Ellenőrzőpont: 005QR N46 32.905 E20 11.003
(Az út ÉÉK-i, Kurca felöli oldalán, a nyárfa törzsének DDNY-i oldalán)

5. résztáv: Alsó-Kurca (1) - Mindszent rév 
Táv: 3,1 / 22,7 km 
Ellenőrzőpont: 006QR / N46 31.983 E20 09.907
(A töltés ártéri, az út É-i oldalán, a szobor melletti villanykaró DK-i oldalán)

6. résztáv: Mindszent rév - 4521-es út, 20 km 
Táv: 5,9 / 28,6 km 
Ellenőrzőpont: 007QR / N46 30.013 E20 12.042
(A 4521-es út és a kerékpárút közötti részen, a felhajtó D-i oldalán, a nyárfán)

7. résztáv: 4521-es út, 20 km - Mihási kőris-sor 
Táv: 10,6 / 39,2 km 
Ellenőrzőpont: 008QR / N46 31.862 E20 17.677
(Az út D-i oldalán, a rövid kőris-sorban, egy fatörzs ÉNY-i oldalán)

8. résztáv: Mihási kőris-sor - Rajt-Cél (Dózsa-ház) 
Táv: 16,4 / 55,6 km 
Ellenőrzőpont: 001QR / N46 39.154 E20 15.191
(A Dózsa-ház D-i falának, K-i sarkán)

Lenne egy kérésünk feléd! Tiszteld meg munkánkat és befektetett erőforrásainkat azzal, hogy a Szent-S-kör rendszerében látható módon teljesíted túráinkat, használod nyomvonalainkat, túraleírásainkat! Köszönjük.

Ha a túra leírásához módosítási javaslatod van, kérlek küldd el nekünk a turak@jupat.hu e-mail címre!

Kapcsolódó túrák
Azonosító Név
3 TK-K Kerékpáros Terep-túra középtáv 1 3 95 km 07:00 6
3 TK-R_DK-n_+ Kerékpáros Terep-túra rövidtáv DK-negyed_+ 1 3 89.4 km 06:37 6
3 TK-R_DK-n Kerékpáros Terep-túra rövidtáv DK-negyed 1 0 79.6 km 05:45 5
3 TK-R_D-n_+ Kerékpáros Terep-túra rövidtáv D-negyed_+ 1 3 59.9 km 04:27 5
Támogatók, segítők:
Médiapartnerek:
Honlap működtetők: